19 Nisan 2013 Cuma

                                Beruhigt // Sakinleşmiş
                                3.01.2013 /25.01.2013
                                GOETHE INSTITUT -İZMİR
19 Ağustos 2011 Cuma“fotografik günlük”
Gözde Yenipazarlı
01 Haziran - 30 Haziran 2011
K2 Güncel Sanat Merkezi
Belleğin yaşamlarımızı yapan şey olduğunu fark etmek için, parça parça da olsa, belleğimizi yitirmeye başlamamız gerekir. Belleksiz yaşam, yaşam değildir...
Belleğimiz; tutarlılığımız, aklımız, duygumuz, hatta eylemimizdir.Onsuz birer hiçiz...
Luis BUNUEL
Belleğin ayrıcalıklı zamanına sahip olan bizler, geçmiş, şimdi ve gelecek arasında kimliğimizi, varlığımızı, kültürümüzü oluştururuz. Geçmişin ışığı ile şimdi ve geleceği aydınlatan anımsama edimi bireysel ve toplumsal kimliklerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.
Fotografik imgenin doğası, belgeleme niteliğini asla unutmaz. Günümüzde, her ne kadar tekniğin olanakları ile değiştirilebilir, geliştirilebilir, dönüştürebilir olduğunun bilincinde olsak da fotoğraf yoluyla belgelenen görüntünün gerçekliğini çoğu zaman sorgulamayız. Geçmişi anımsama biçimimiz, belleğin içinde yalın halde bulunan görüntüler değildir. Geçmişin anı haline gelmesi için dile getirilmesi, temsil edilmesi gerekir. Bu nedenle, Fotografik Günlük çok temelde bizi geçmişe götürmez aslında zamansal statüsü şimdi de konumlanır. Anın geçmişte yaşanmış olması ve şimdi de temsilinin oluşturduğu zamansal yarılma, sanatsal yaratıcılığı ortaya çıkarır. Donmuş anların, artık ölü zamanların kurduğu bambaşka bir zamansallık yeni bir hikayenin olasılıklarını oluşturur. Fotografik belgenin nesnel gerçeği olduğu gibi yansıtacağına duyulan güçlü inanca, sanatçının hem biçimsel hem de içeriğe dair öznel tercihleri eklenir. Sanatçı, mevcut bütün izler arasında bir seçim yaparak, belli izlerin yaşananları en iyi ifade ettiğine karar verip bunları saklar ve izleyicinin bu saklı anları kendi zihninde yeni anlamlarla ilişkilendirmesini sağlar. Fotografik Günlük, sanatçının kendi yolculuğuna bir davettir. Bu açık davet izleyicininde kendi yolcularına çıkabileceği tek bakışta o uçsuz bucaksız sonsuz anlatılar diyarına geçebileceği bir geçit...
Özgül Kılınçarslan


“photographic daily
Gözde Yenipazarlı
01 Haziran - 30 Haziran 2011
K2 Güncel Sanat Merkezi

''You have to begin to lose your memory, if only in bits and pieces, to realize that memory is what makes our lives. Life without memory is no life at all.  Our memory is our coherence, our reason, our feeling, even our action. Without it, we are nothing.”                     

Luis Bunuel

We who own the privileged time of memory, create our identity, our existance and our culture between now and the future.The act of recalling, which enlightens now and then with the light of the past is an indispensable part of our individual and social identities.

The nature of photographic image never forgets the quality of documentation. Nowadays we never question the reality of the image displayed by photography although we are aware of its ability to be changed,improved or transposed. We do not recall the past through the images which exist simply in it. The past needs to find voice in something and needs to be represented in order to be recalled. Therefore Photographic diary basically does not take us back to the past, in fact it is actual. As the moment was experienced in the past and the flashback of its representation leads to the artistic creativity The artist’s subjective preferences  about both the structure and the content are added to the strong belief in that the photgraphic document will reflect the objective reality full naked. The artist makes a selection among the whole existing marks, decides on the mark which represents what happened best, hides them and enables the audience to overarch this hidden moments with their own meanings. Photographical Diary is an invitation for the artist’s own journey. This open house is a gate through which the audience can go on their own journey in this endless world of narration at a single glance. 
Günaydın...08:10/Good morning...08:10


Bugünlerde gerçeklikle işim yok!..19:04/Nowadays I have nothing else with reality...19:04Sardunyalar...19:00/Geraniums...19:00


17:15/ 17:15


yol arkadaşım...16:30/ my journey friend...16:30


İstanbul...20:30/İstanbul 20:30


'Fotografik Günlük' sergisi 111 fotoğraftan oluşmuştur.'Fotografik Günlük ' sergi açılışından görüntüler.

5 Nisan 2010 Pazartesi

35 GSF 35

*Cumhuriyet Gazetesi sergi haberi3 Mart 2010 Çarşamba

Gece
GECE
Bazen kaybolmak,bazen kendini bulmak için.
29 Mayıs 2008 Perşembe

Görüntülü Mektuplar'Görüntülü mektuplar'

2008 Görüntülü Mektuplar, Çanakkale-Osenbrück Köprü Projesi Fotoğraf Projesi, Osenbrück, Almanya


18 Eylül 2007 Salı

gitmek istiyorum !


'gitmek istiyorum!'


Gitmek İstiyorum !

‘Kimseye ait olmamak,kendime bile!
Durmadan gitmek, sonu olmayan
Bir yokluğun peşinde
Ve ona ulaşma isteği içinde!’

Fernando Pessoa